Professionella flyttfirmor är ett måste för den som ska köpa flyttjänster. Det finns skräckhistorier om företagare som saltar fakturor och inte arbetar enligt överenskommelse. Professionella flyttfirmor kännetecknas bland annat av rätt försäkringar, marknadsmässiga priser och god service.

Försäkringar och avtal

Professionella flyttfirmor har försäkringar som täcker skador på bohaget under flytten. Det finns tyvärr en del firmor som inte har alla försäkringar på plats. Något som talar för att firman är professionell är att de innehar följande:

  • Ansvarsförsäkring. När du köper flyttjänster gäller inte längre din hemförsäkring som skyddsnät. Istället är det firmans ansvarsförsäkring som gäller. Försäkringen bör täcka höga summor om du till exempel har konst eller andra värdesaker i bohaget.
  • Kollektivavtal. En flyttfirma kan förvisso vara professionell och ha väldigt goda arbetsvillkor utan ett kollektivavtal – men många kunder och anställda finner en trygghet i detta.
  • Trafiktillstånd. Ställer man fordon och förare till ”allmänhetens förfogande” och tar betalt för tjänsterna ska man ha ett yrkestrafiktillstånd. Undersökningar som gjorts har visat att det inte är alla flyttfirmor som har de.
  • Bohag 2010. Bohag 2010 är en frivillig överenskommelse mellan Sveriges Åkeriföretag, Konsumentverket och Sveriges Möbeltransportörers förbund. Här finns till exempel bestämmelser för vad som gäller vid en tvist eller om något skadas under flytten.

Professionella flyttfirmor kännetecknas av rimliga priser

Många menar att det finns aktörer som konkurrerar på ohederliga villkor i flyttbranschen. Ett tecken på det kan vara priset. Har man rätt försäkringar, kollektivavtal och vita löner kommer två flyttgubbar och en bil onekligen att kosta en del. Ett mycket lågt timpris och enbart kontant betalning innebär en stor risk för att företaget inte har allt i sin ordning.

Vill man anlita professionella flyttfirmor får man räkna med att betala en del. Många kunder har en snedvriden förväntan på vad det borde kosta. Men faktum är att en flyttfirma kanske har fler utgifter än vad många tror. Till exempel är det många som inte känner till hur dyrt yrkestrafiktillståndet är. Första bilen kräver 100 000 i kapital, och efter det är priset 50 000 kronor per fordon. En god ekonomi krävs alltså – och för att betala goda löner under seriösa avtal krävs ett högre timpris än vad många på marknaden erbjuder.

Sedan ett kort tag tillbaka omfattar RUT flyttjänster, vilket har påverkat priserna.