Lär dig bankroll management inom sportbetting

För att börja livnära sig på sportsbetting krävs disciplin, blod, svett och tårar och bankroll management är en stor del i detta. Så vad är det? Bankroll management är uppdelad i två olika delar, Bankroll och Management. Din bankroll är ditt kapital, det du spelar med när du bettar. Management är tanken eller strategin hur du lägger dina bets. För att kunna vara långsiktig inom sportsbetting krävs båda dessa delar.

Låt säga att du börjar med 10 000 kronor som bankroll, du vill ju inte riskera att förlora allt på en gång, så då ska du inte lägga allt på samma bet. Utan du ska hantera din bankroll med försiktighet och ha en baktanke med varje bet du lägger. Även fast du är helt säker på att ett visst lag ska vinna så ska du aldrig riskera att förlora hela bankrollen. Låt säga att du tror det är 70% säkert att Djurgården vinner mot Frölunda. Utifrån den sannolikheten finns det olika formler för att bestämma hur stor del av din bankroll du ska satsa.

En statisk bankroll managementstrategi

Statisk innebär orörlig eller stillastående. Översatt till bankroll management innebär det en förutbestämd procentandel av hela din bankroll, t.ex. 5% per bet. Denna typ av strategi ger dig låg risk att förlora hela din bankroll samtidigt som du kan gå med vinst.

En dynamisk bankroll managementstrategi

Dynamisk innebär raka motsatsen till statisk. Här anpassar du vilken procentandel du vill lägga av hela din bankroll per bet. Här finns det ett antal formler som du kan använda för att få fram rätt procentsats, t.ex. kelly criterion.